[MCW] Mẫu câu hỏi đến Học viện Quốc tế MIYABI

Hãy trả lời những câu hỏi này và gửi yêu cầu của bạn.
ご質問にお答えいただき、お問合せ内容をお送りください。
Họ và tên(氏名)cần thiết
Địa chỉ thư điện tử(メールアドレス)cần thiết
Thời gian học tiếng nhật(学習歴)cần thiết
 năm tháng  
Một phương pháp (địa điểm) học tiếng Nhật(学習場所)cần thiết
Làm thế nào để bạn biết Học viện quốc tế Miyabi?
(みやび国際学院を何で知りましたか?)

Trong các trường hợp khác, xin vui lòng viết chi tiết
Quốc tịch(国籍)cần thiết
Số điện thoại liên hệ(電話番号)
 -  - 
SNS đang được sử dụng(使用しているSNS)
trong các trường hợp khác, xin vui lòng viết chi tiết
Bạn có cân nhắc việc học ở Nhật Bản không?
(日本留学を検討していますか?)cần thiết
Khi nào bạn có kế hoạch học tập tại Nhật Bản?
(いつ、日本留学を検討していますか?)cần thiết
Bạn có muốn làm việc ở Nhật Bản trong tương lai không?
(将来日本で働きたいですか?)cần thiết
Hãy viết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.
(何かお聞きになりたいことがあれば書いてください。)